PTNN: Truyện: Gấu con bị sâu răng   - Ngô Thị Quỳnh Anh - Nhà trẻ An Bình