Thực hiện hướng dẫn số 96/HD – PGDĐT ngày 16/9/2019 của PGD&ĐT Đồng Hỷ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC, Vc và người lao động năm học 2019 – 2020.

          Ngày 6/10/2019 được sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đồng Hỷ, trường mầm non số 1 Minh Lập tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020.

Nội dung chương trình gồm:

1. Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu – Khai mạc.

2. Báo cáo tình hình cán bộ CC, VC tham gia hội nghị.

3. Giới thiệu và bàu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký điều hành hội nghị.

4. Thông qua chương trình làm việc

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

6. Báo cáo tài chính.

7. Báo cáo sơ kết công tác công đoàn và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 – 2020.

8. Báo cáo tài chính công đoàn .

9. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động năm học 2019 – 2020.

10.  Tham luận – Thảo luận.  

11. Đại biểu phát biểu.

12. Đ/c hiệu trưởng thay mặt đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của lãnh đạo, trả lời làm rõ những vấn đề của CCVC, người lao động đặt ra ở hội nghị.

13. Hội nghị biểu quyết thông qua các chủ trương giải pháp chính và các chỉ tiêu quan trọng năm học 2019 – 2020.

Dưới đây là một số hình ảnh: