Ngày 19 tháng 4 năm 2019. Phòng giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ kết hợp với công ty Vietlell triển khai tập huấn phần mềm quản lý giáo dục mầm non cho các trường học trên toàn huyện. Nhằm đổi mới phương pháp quản lý các văn bản đi, văn bản đến cho các trường trong huyện Đồng Hỷ.

         Sau đây là một số hình ảnh: