Công tác kiểm tra đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên là một công việc thường xuyên và định kỳ, nó không chỉ có ý nghĩa trách nhiệm hiệu quả công việc và khả năng vươn lên của tập thể giáo viên mà thông qua kiểm tra đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên còn giúp họ thấy được những nhược điểm của bản thân để khắc phục. Mặt khác, kiểm tra đánh giá giúp người quản lý điều chỉnh được công việc của mình vạch ra một cách phù hợp, thực hiện đạt kết quả cao.

     Sau đây là một số hình ảnh của công tác kiểm tra đánh giá mà BGH trường mầm non số 1 Minh Lập thực hiện.