Thực hiện Quyết định số 1429/QĐ – SGDĐT ngày 3 tháng 9 năm 2019 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mần non, ngày 25 tháng 9 năm 2019, đoàn đánh giá ngoài của Sở GDĐT Thái Nguyên đã về làm việc tại trường mầm non số 1 Minh Lập.

Thành phần đoàn đánh giá ngoài bao gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Hưng – Phó giám đốc sở GDĐT Thái Nguyên - Trưởng đoàn

2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Chuyên viên phòng GDMN Sở GDĐT  Thái Nguyên - Thư ký

3. Bà: Mai Thị Hà – Chuyên viên phòng GDĐT huyện Đại Từ - Ủy viên.

4. Bà: Hoàng Mai Quyên – Chuyên viên phòng GDĐTthành phố Thái Nguyên - Ủy viên.

5. Bà: Nông Thị Thu – Hiệu trưởng trường MN Quang Vinh TP Thái Nguyên - Ủy viên.

         6. Bà: Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng trường MN Sơn Cẩm TP Thái Nguyên - Ủy viên.

         7. Bà: Nguyễn Thị Xuyến – Hiệu trưởng trường MN Đức Lương huyện Đại Từ - Ủy viên.

Về phía địa phương: Có đại diện lãnh đạo Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã Minh Lập

 

Về phía trường MN số 1 Minh Lập có các đồng chí trong Hội đồng tự đánh giá cũng có mặt tham gia trong buổi đánh giá ngoài.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Trưởng đoàn thông qua Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài cũng như thông qua kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá của nhà trường, đồng chí đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn.

 

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, khách quan, đoàn đánh giá ngoài đã ghi nhận những cố gắng của nhà trường trong việc chỉ đạo các hoạt động dạy và học nói chung và công tác tự đánh giá nói riêng, đặc biệt đoàn đánh giá đã chỉ rõ một số thiếu sót nhỏ cần khắc phục trong việc thực hiện báo cáo tự đánh giá, trong công tác thu tập minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá mong muốn đề nghị nhà trường hoàn thiện để công tác tự đánh giá đạt kết quả cao hơn.