Sinh hoạt chuyên môn tại trường là một hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại chỗ, từ thực tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên. Sinh hoạt chuyên môn giúp cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo cơ hội cho giáo viên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

     Chiều ngày 15/03/2019, Trường MN số 1 Minh Lập tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch đã đề ra, thành phần gồm có Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên các lớp.

    Tại buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 3, các đồng chí cán bộ và giáo viên được dự giờ 02 hoạt động: Thể dục do giáo viên Đinh Thị Nhớ và Nguyễn Thị Ngân thể hiện. 02 hoạt động đã được các cô giáo chú trọng đổi mới phương pháp theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ.

    Sau khi dự giờ cán bộ và giáo viên đã tổ chức rút kinh nghiệm, các đồng chí giáo viên thảo luận sôi nổi và ghi nhận sự sáng tạo, cố gắng nỗ lực của hai đồng chí giáo viên tham gia tổ chức hoạt động. 02 hoạt động đã giúp cho giáo viên được trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, trẻ hào hứng tích cực tham gia vào các hoạt động.       

     Sau đây là một số hình ảnh: